STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư và hóa chất dùng trong giải phẫu bệnh Theo phụ lục Theo phụ lục Kaltek S.r.l. - Ý Sử dụng trong giải phẫu bệnh, các quy trình xử lý mô học như cố định mẫu mô, cắt thường, cắt lạnh, đúc/khử paraffin, ... Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại A