STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Take-apart Bip.Coagul. Forceps 26276HD KARL SOTRZ SE&Co.KG KARL SOTRZ SE&Co.KG Sử dụng để cắt đốt cầm máu trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 09 TTBYT Loại C
2 Roller Electrode, 5 mm, 24/26 Fr 27050RG KARL SOTRZ SE&Co.KG - KARL SOTRZ SE&Co.KG - Sử dụng để cắt đốt cầm máu trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 09 TTBYT Loại C