STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dính vô trùng, trong suốt Aiderm Băng dính y tế Everaid Co., Ltd- Hàn Quốc Everaid Co., Ltd- Hàn Quốc Băng trực tiếp lên vết thương khô hoặc tiết ít dịch, cố định các loại băng gạc khác hoặc các loại ống thông 1 mục 1 TTBYT Loại A
2 Băng dính có gạc vô trùng Neodressing/ Băng dính có gạc vô trùng có rãnh xẻ Neodressing IV Băng dính y tế Everaid Co., Ltd- Hàn Quốc Everaid Co., Ltd- Hàn Quốc Băng trực tiếp lên trên vết thương để thấm hút dịch tiết hoặc cố định đường truyền 1 mục 1 TTBYT Loại A