STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 HỘP HẤP BÔNG HB -01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Hấp bông 4 TTBYT Loại A
2 BÀN ĐỂ DỤNG CỤ BDC-01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Để dụng cụ 4 TTBYT Loại A
3 BÀN ĐỂ ĐỒ VẢI BDV-01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Để đồ vải 4 TTBYT Loại A
4 BÀN KHÁM BỆNH NGƯỜI LỚN BK -01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Dùng cho bệnh nhân nằm khám bệnh 4 TTBYT Loại A
5 BÀN KHÁM PHỤ KHOA BK- 02 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Dùng cho bệnh nhân nằm khám bệnh 4 TTBYT Loại A
6 BÀN KHÁM THAI BK- 02 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Dùng cho bệnh nhân nằm khám bệnh 4 TTBYT Loại A
7 BÀN NẠO THAI BNT- 01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Dùng cho bệnh nhân nằm khám bệnh 4 TTBYT Loại A
8 TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ. TDC - 01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Đựng dụng cụ 4 TTBYT Loại A
9 TỦ ĐỰNG THUỐC TDC - 02 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Đựng thuốc 4 TTBYT Loại A
10 TỦ ĐỰNG THUỐC ĐÔNG Y TDT - 01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Đựng thuốc 4 TTBYT Loại A
11 XE ĐẨY CẤP PHÁT THUỐC XD - 01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Đựng thuốc 4 TTBYT Loại A
12 XE ĐẨY DỤNG CỤ XD -02 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Đựng dụng cụ 4 TTBYT Loại A
13 XE ĐẨY ĐỒ VẢI PHÒNG MỔ. XD - 03 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Đựng dụng cụ 4 TTBYT Loại A
14 XE ĐẨY ĐỒ VẢI XD - 03 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Đựng dụng cụ 4 TTBYT Loại A
15 XE TIÊM. XD - 04 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Đựng dụng cụ 4 TTBYT Loại A
16 VALI CẤP CỨU MB1 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Đựng dụng cụ 4 TTBYT Loại A
17 TỦ ĐẦU GIƯỜNG TDG-01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Đựng dụng cụ 4 TTBYT Loại A
18 XE LĂN XL - 01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Giúp bệnh nhân di chuyển 4 TTBYT Loại A
19 GIƯỜNG CHUYÊN DỤNG GCD-01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Giúp bệnh nhân di chuyển 4 TTBYT Loại A
20 CÁNG ĐẨY (XE ĐẨY BĂNG CA INOX+ NỆM). CĐ-01 Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Công ty TNHH TM DV Meditech/Việt Nam Giúp bệnh nhân di chuyển 4 TTBYT Loại A