STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Cụm) Dụng cụ phẫu thuật dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Mille Instruments Dụng cụ hỗ trợ dùng trong thủ thuật, phẫu thuật nha khoa Quy tắc 6, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A
2 (Cụm) Dụng cụ phẫu thuật chưa tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Mille Instruments Dụng cụ hỗ trợ dùng trong thủ thuật, phẫu thuật mổ mở, mổ vi phẫu và mổ nội soi Quy tắc 6, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A