STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện cơ TruTrace Theo phụ lục Deymed Diagnostic- Séc Đo thần kinh cơ 10 mục 2c TTBYT Loại B
2 Máy điện não TruScan Theo phụ lục Deymed Diagnostic- Séc Dùng trong chẩn đoán thần kinh: Chẩn đoán tổn thương não, động kinh, chức năng não, chết não. Máy được dùng để đo chức năng não trong phòng mổ và hồi sức 10 mục 2c TTBYT Loại B
3 Máy Đa ký Giấc Ngủ Somnipro PSG Somnipro PSG Theo phụ lục Deymed Diagnostic- Séc Dùng trong chẩn đoán thần kinh: rối loạn giấc ngủ và chức năng não 10 mục 2c TTBYT Loại B
4 Từ trường xuyên sọ DuoMag DuoMag Theo phụ lục Deymed Diagnostic- Séc Dùng trong chẩn đoán chức năng vận động. Dùng trong điều trị trầm cảm, tâm thần và bệnh Parkingson 10 mục 2c TTBYT Loại B