STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vòng van nhân tạo cơ học và bộ trợ cụ đo van đi kèm- Duran AnCore™ Annuloplasty Ring Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc Dùng cấy ghép thay thế van tim . Quy tắc 8 - Phần 1- Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D