STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dính y tế tự cuộn Nexcare Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Company, 3M Health Care, 3M Center Băng dính y tế tự cuộn Nexcare được sử dụng như một loại băng thun để tạo lực nén, hỗ trợ hoặc bảo vệ băng hoặc thiết bị Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A