STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng bơm xi măng sinh học kèm dụng cụ đưa xi măng vào thân đốt - KYPHON® Cement Delivery System Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Sofamor Danek USA, Inc sử dụng cho thủ thuật tiếp cận xương qua da, bao gồm cả quy trình sử dụng bơm xi măng sinh học có bóng. : Quy tắc 8 – Phần II, Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C