STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn khám bệnh, tiểu phẫu Trulight 1000 Trumpf Medical- Đức Trumpf Medical- Đức Cung cấp ánh sáng phẫu thuật 10 mục 1 TTBYT Loại A
2 Đèn phẫu thuật iLED7 Trulight 3500 Trulight 3510 Trulight 3300 Trulight 5500 Trulight 5510 Trulight 5520 Trulight 5300 Trulight 5310 Trulight 5320 Trumpf Medical- Đức Trumpf Medical- Đức Cung cấp ánh sáng phẫu thuật 10 mục 1 TTBYT Loại A
3 Bàn phẫu thuật SATURN Select 3.01 SATURN Select 3.02 SATURN Select 3.03 SATURN Select 3.04 SATURN Select 3.05 SATURN Select 3.06 MARS 2.01 MARS 2.02 MARS 2.03 MARS 2.04 MARS 2.05 TruSystem 7000 TruSystem 7500 Trumpf Medical- Đức Trumpf Medical- Đức Hỗ trợ nâng đỡ bệnh nhân khi phẫu thuật ở các tư thế khác nhau 12 TTBYT Loại A
4 Hệ thống cánh tay hỗ trợ treo trần TruPort 5000 TruPort 5500 TruPort 5600 TruPort 7000 TruPort 7500 Trumpf Medical- Đức Trumpf Medical- Đức Cung cấp các đầu ra khí y tế, ổ lấy nguồn và các cổng giao tiếp dữ liệu, hỗ trợ gắn các phụ kiện 11 TTBYT Loại B
5 Hệ thống camera phẫu thuật tích hợp để sử dụng cho đèn phẫu thuật TruVidia SD 2000 TruVidia HD 2000 TruVidia HD 5000 TruVidia HD 7500 TruVidia 3D 5000 TruVidia 3D 7500 Trumpf Medical- Đức Trumpf Medical- Đức Ghi hình lúc phẫu thuật 12 TTBYT Loại A
6 Cánh tay treo màn hình y tế trong phòng phẫu thuật VidiaPort 2000 VidiaPort 3000 VidiaPort 5000 Trumpf Medical- Đức Trumpf Medical- Đức Treo màn hình y khoa dành cho phòng mổ 4 TTBYT Loại A