STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn phẫu thuật TruSystem 3000 Trumpf Medical- PRC Trumpf Medical- PRC Hỗ trợ nâng đỡ bệnh nhân khi phẫu thuật ở các tư thế khác nhau 12 TTBYT Loại A