STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi 100 ml Non-PVC Bags 100mL with Flip off stopper DAB 203 Túi Non-PVC 100ml Bag-100-Type A RENOLIT BEIJING MEDICAL- TRUNG QUỐC RENOLIT BEIJING MEDICAL- TRUNG QUỐC Chứa dịch tiêm truyền 2 mục 2 TTBYT Loại B
2 Túi 250 ml Non-PVC Bags 250mL with Flip off stopper DAB 203 Túi Non-PVC 250ml Bag-250-Type A RENOLIT BEIJING MEDICAL- TRUNG QUỐC RENOLIT BEIJING MEDICAL- TRUNG QUỐC Chứa dịch tiêm truyền 2 mục 2 TTBYT Loại B
3 Túi 500 ml Non-PVC Bags 500mL with Túi Non-PVC 500ml Bag-500-Type A RENOLIT BEIJING MEDICAL- TRUNG QUỐC RENOLIT BEIJING MEDICAL- TRUNG QUỐC Chứa dịch tiêm truyền 2 mục 2 TTBYT Loại B
4 Injection port Phụ kiện của túi Nắp nhựa AAC303 RENOLIT BEIJING MEDICAL- TRUNG QUỐC RENOLIT BEIJING MEDICAL- TRUNG QUỐC Nắp đậy 2 mục 2 TTBYT Loại A
5 CAPD system Bộ túi 2 lít CAPD system RENOLIT BEIJING MEDICAL- TRUNG QUỐC RENOLIT BEIJING MEDICAL- TRUNG QUỐC Chứa dịch thẩm phân 2 mục 2 TTBYT Loại B