STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số sinh hóa Theo phụ lục Theo phụ lục BioSystems S.A. Vật liệu kiểm soát CONTROL URINE được dùng với mục đích kiểm soát chất lượng các xét nghiệm trong phòng xét nghiệm lâm sàng và được cung cấp cùng với các dải giá trị chấp nhận gợi ý. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6. TTBYT Loại B