STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị trị liệu sử dụng xung điện tần số thấp CWM 202 CWM 302 CWM 402 Chungwoo - Hàn Quốc Chungwoo - Hàn Quốc Vật lý trị liệu 9 TTBYT Loại B