STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ambu bóp bóng giúp thở dùng cho người lớn/trẻ em/trẻ sơ sinh SR-001 SR-002 SR-003 SR-011 SR-012 SR-013 Sturdy Industrial Co., Ltd. – Đài Loan Sturdy Industrial Co., Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong cấp cứu, hô hấp, bênh viện, phòng khám, cơ sở y tế, xe cứu thương 2 TTBYT Loại B
2 Mặt nạ gây mê giúp thở dùng cho người lớn/trẻ em/trẻ sơ sinh SM-035 SM-034 SM-033 SM-032 SM-031 SM-030 SP-033 SP-034 SP-035 SR-033 SR-034 SR-035 Sturdy Industrial Co., Ltd. – Đài Loan Sturdy Industrial Co., Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong cấp cứu, hô hấp, bênh viện, phòng khám, cơ sở y tế, xe cứu thương 2 TTBYT Loại B
3 Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện kèm theo SA-232 SA-232X SA-252F SA-300H SA-300VF SA-300VFA SA-300VL SA-302E SA-400A SA-450A SA-500A SA-600A Sturdy Industrial Co., Ltd. – Đài Loan Sturdy Industrial Co., Ltd. – Đài Loan Sử dụng để tiệt trùng vi khuẩn cho thiết bị, hóa chất và vật tư dưới áp suất hơi nước cao 15 TTBYT Loại C
4 Máy hút dịch và phụ kiện kèm theo 7E-B Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.– Trung Quốc Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.– Trung Quốc Làm sạch dịch xuất tiết để khai thông đường hô hấp. Tạo thuận lợi cho sự lưu thông trao đổi khí. Phòng tránh nhiễm khuẩn do sự tích tụ, ứ đọng đờm dãi 11 TTBYT Loại B
5 Ambu bóp bóng giúp thở Ambu bóp bóng người lớn, loại dùng 1 lần Ambu bóp bóng trẻ em, loại dùng 1 lần Ambu bóp bóng trẻ sơ sinh, loại dùng 1 lần Bóp bóng (Phổi giả), dung tích 3 Lít, dùng để kiểm tra máy thở. Bóp bóng (Phổi giả), dung tích 2 Lít, dùng để kiểm tra máy thở Bóp bóng (Phổi giả), dung tích 1 Lít, dùng để kiểm tra máy thở Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Sử dụng trong cấp cứu, hô hấp, bênh viện, phòng khám, cơ sở y tế, xe cứu thương 2 TTBYT Loại B
6 Bộ dây máy giúp thở Dây thở, đường kính 22mm, dài 30 cm Dây thở, đường kính 22mm, dài 60 cm Dây thở, đường kính 15mm, dài 60 cm Dây thở, đường kính 22mm, dài 120 cm Dây thở máy người lớn Dây thở máy trẻ em Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Giúp thở 2 TTBYT Loại B
7 Mặt nạ giúp thở Mặt nạ giúp thở CPAP bằng mũi size lớn, kèm dây đeo, cho người lớn Mặt nạ giúp thở CPAP miệng mũi size lớn, kèm dây đeo, cho người lớn Mặt nạ giúp thở CPAP bằng mũi size lớn, kèm dây đeo, cho trẻ em Mặt nạ giúp thở CPAP miệng mũi size lớn, kèm dây đeo, cho trẻ em Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Giúp thở 2 TTBYT Loại B
8 Bộ đồng hồ Oxy Đồng hồ chỉnh khí Oxy cho bệnh nhân thở 15lít/phút, cổng CGA540, dạng Piston Đồng hồ chỉnh khí Oxy cho bệnh nhân thở 15lít/phút, cổng CGA540, dạng Diaphragm Đồng hồ chỉnh khí Oxy cho máy thở, gây mê, 2 mặt đồng hồ Đồng hồ chỉnh khí Oxy cho bệnh nhân trên bình Oxy cỡ nhỏ Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Cấp cứu lưu lượng khí oxy cần thiết cho bệnh nhân trong quá trình điều trị 9 TTBYT Loại C
9 Cột đo lưu lượng khí Oxy/Air Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15 lít/phút, không co nối nhanh, mỏng Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15 lít/phút, không co nối nhanh, thông dụng Cột đo lưu lượng khí Air cho bệnh nhân thở 15 lít/phút, không co nối nhanh, thông dụng Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15 lít/phút, không co nối nhanh, mỏng Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15 lít/phút,có co nối nhanh tiêu chuẩn AFNOR (Pháp) Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15 lít/phút, co nối nhanh, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Cột đo lưu lượng khí Air cho bệnh nhân thở 15 lít/phút, co nối nhanh chuẩn Ohmeda (Mỹ) Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15 lít/phút, có co nối nhanh tiêu chuẩn MK IV (Anh) Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15 lít/phút, có co nối nhanh tiêu chuẩn DIN (Đức) Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15 lít/phút, có co nối nhanh tiêu chuẩn KAWASAKI (Nhật) Thiết bị chỉnh lưu lượng khí Oxy đôi, Chạc ba, ngõ Inlet chuẩn Pháp, hai ngõ ra, chuẩn IK-IV (Anh), cho bệnh nhân thở Thiết bị chỉnh lưu lượng khí Oxy đôi, Chạc ba, ngõ Inlet chuẩn AFNOR (Pháp), hai cột lưu lượng 15 lít/phút, cho bệnh nhân thở Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Cung cấp lượng khí Oxy/ Air cần thiết cho bệnh nhân trong quá trình điều trị 9 TTBYT Loại B
10 Khẩu cấp khí âm tường Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn Ohmeda (Mỹ) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn DIN (Đức) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn MK IV (Anh) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn MK IV (Anh) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn MK IV (Anh) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn KAWASAKI (Nhật) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn KAWASAKI (Nhật) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn KAWASAKI (Nhật) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Khẩu cấp khí Oxy âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Khẩu cấp khí Air âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Khẩu cấp khí Vacuum âm tường, chuẩn AFNOR (Pháp) Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Cung cấp các nguồn khí ( oxy, Air, Vacuum) y tế an toàn cho các khu vực điều trị 2 TTBYT Loại B
11 Co nối nhanh khí Oxy/Air/Vacuum Co nối nhanh Oxy, chuẩn Pháp FR, ren 1/8 Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Cung cấp các nguồn khí ( Oxy, Air, Vacuum) y tế an toàn cho các khu vực điều trị 9 TTBYT Loại B
12 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Pháp không co nối nhanh, có bình chống tràn Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Mỹ, không co nối nhanh, có bình chống tràn Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Pháp, co nối nhanh Ohmeda, có bình chống tràn Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Mỹ, co nối nhanh Ohmeda, có bình chống tràn Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Pháp, co nối nhanh Japan, có bình chống tràn Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Mỹ, co nối nhanh Japan, có bình chống tràn Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Pháp, co nối nhanh AFNOR, có bình chống tràn Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Mỹ, co nối nhanh AFNOR, có bình chống tràn Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Pháp, co nối nhanh DIN, có bình chống tràn Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Mỹ, co nối nhanh DIN, có bình chống tràn Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Pháp, co nối nhanh MK IV, có bình chống tràn . Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm 0-760mmHg, kiểu Mỹ, co nối nhanh MK IV, có bình chống tràn Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Tạo lực hút dịch cho bệnh nhân trong quá trình trị liệu 9 TTBYT Loại B
13 Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở 200ml, sử dụng nhiều lần Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở 150ml, sử dụng nhiều lần Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở 150ml, sử dụng nhiều lần Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Acare Technology Co., Ltd.– Đài Loan Làm ẩm khí thở oxy cho bệnh nhân trong quá trình điều trị (thở) lâu dài 9 TTBYT Loại B