STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn trị liệu Theo phụ lục Theo phụ lục Everyway Medical Instruments Co., ltd Hỗ trợ tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng Quy tắc 12 TTBYT Loại A