STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy khoan xương cầm tay KR2000 Rimec S.rl Rimec S.rl Khoan xương Quy tắc 9 TTBYT Loại B
2 Thiết bị tập vận động thụ động cho chi trên Theo phụ lục Theo phụ lục Rimec S.r.l Tập vận động thụ động cho chi trên Quy tắc 9 TTBYT Loại B
3 Thiết bị tập vận động thụ động cho chi dưới Theo phụ lục Theo phụ lục Rimec S.r.l Tập vận động thụ động cho chi dưới Quy tắc 9 TTBYT Loại B