STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông và đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần RF Theo phụ lục Theo phụ lục RF Medical Co., Ltd Sử dụng 01 lần dung cho hệ thống đốt, điều trị suy tĩnh mạch Quy tắc 9, phần II, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B