STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy Holter theo dõi điện tim 24h CardioMera Meditech Kft., - Hungary Meditech Kft., - Hungary Sử dụng trong các bệnh viện, các trung tâm chẩn đoán và điều trị chuyên khoa tim mạch. 10 mục 2c TTBYT Loại B
2 Máy truyền dịch tốc độ cao RI-2 Belmont Instrument Corp., - Mỹ Belmont Instrument Corp., - Mỹ Sử dụng trong các bệnh viện tỉnh, thành phố, dùng trong phẫu thuật cấy ghép thận, gan, v.v. 11 TTBYT Loại C
3 Đồng hồ chỉnh khí Oxy cho bệnh nhân thở 10lít/phút, cổng CGA540, dạng Piston YR88-10FL-OX Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trực tiếp trên bệnh nhân hoặc đi cùng máy gây mê giúp thở. 9 TTBYT Loại C
4 Đồng hồ chỉnh khí Oxy cho bệnh nhân thở 10lít/phút, cổng CGA540, dạng Piston YR88-15FL-OX Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trực tiếp trên bệnh nhân hoặc đi cùng máy gây mê giúp thở. 9 TTBYT Loại C
5 Đồng hồ chỉnh khí Oxy cho bệnh nhân thở 15lít/phút, cổng CGA540, dạng Piston YR88-15FL-540HT-OX Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trực tiếp trên bệnh nhân hoặc đi cùng máy gây mê giúp thở. 9 TTBYT Loại C
6 Đồng hồ chỉnh khí Oxy, dùng cho máy thở, gây mê, 2 mặt đồng hồ VM-7M-OX Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trực tiếp trên bệnh nhân hoặc đi cùng máy gây mê giúp thở. 9 TTBYT Loại C
7 Đồng hồ chỉnh khí Oxy cho bệnh nhân thở, 25lit/phút, cổng CGA870 208MFB-25LM-870 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trực tiếp trên bệnh nhân hoặc đi cùng máy gây mê giúp thở. 9 TTBYT Loại C
8 Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15lít/phút, không co nối nhanh, thông dụng 805-OX-15-F2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
9 Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15lít/phút, có co nối nhanh tiêu chuẩn Pháp 805-OX-15-CM Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
10 Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15lít/phút, có co nối nhanh tiêu chuẩn Anh 805-OX-15-BP Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
11 Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15lít/phút, có co nối nhanh tiêu chuẩn Đức 805-OX-15-GM Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
12 Cột đo lưu lượng khí Oxy cho bệnh nhân thở 15lít/phút, có co nối nhanh tiêu chuẩn Nhật 805-OX-15-JM Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
13 Cột đo lưu lượng khí Air cho bệnh nhân thở 15lít/phút, không co nối nhanh 805-AI-15-F2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
14 Cột đo lưu lượng cấp khí Oxy đôi cho bệnh nhân thở, 2 cột 15 lít/phút, không co nối ngõ vào. Lỗ Female ren t/c F2 825-OX-15-F2-9/16 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
15 Cột đo lưu lượng cấp khí Air đôi cho bệnh nhân thở, 2 cột 15 lít/phút, không co nối ngõ vào. Lỗ Female ren t/c F2 825-AI-15-F2-9/16 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
16 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút dịch âm, 0-760mmHg, kiểu Mỹ, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn SR603C-760A-F2-DM-VT9003D Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
17 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút dịch âm, 0-300mmHg, kiểu Mỹ, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn SR603C-300A-F2-DM-VT9003D Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
18 Thiết bị điều chỉnh dịch hút âm, 0-760mmHg, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn SR888-760A-F2-DM-VT9003D Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
19 Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở 150ml (màu xanh lá, sử dụng nhiều lần) HM-006 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
20 Bình tạo ẩm khí oxy cho bệnh nhân thở 200ml (màu xanh lá, sử dụng nhiều lần) HM-005 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
21 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Pháp FR, ren 1/8NPT, Male (màu xanh lá hoặc trắng) IOF-FR-OX-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
22 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Pháp FR, đuôi nipple, Male, cho máy thở, gây mê IOF-FR-OX-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
23 Co nối nhanh Air, chuẩn Pháp FR, 1/8 NPT, Male IOF-FR-AI-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
24 Co nối nhanh Air, chuẩn Pháp FR, ren đuôi nipple, Male, cho máy thở, gây mê IOF-FR-AI-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
25 Co nối nhanh Vacuum, chuẩn Pháp FR, ren 1/8NPT, Male IOF-FR-VA-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
26 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Anh MK-IV, ren 1/8NPT IOF-BS-OX-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
27 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Anh, MK-IV, đuôi nipple cho máy thở, gây mê IOF-BS-OX-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
28 Co nối nhanh Air, chuẩn Anh, MK-IV, ren 1/8NPT IOF-BS-AI-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
29 Co nối nhanh Air, chuẩn Anh, MK-IV, đuôi nipple cho máy thở, gây mê IOF-BS-AI-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
30 Co nối nhanh Vacuum, chuẩn Anh, MK-IV, ren 1/8NPT IOF-BS-VA-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
31 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Nhật, KAWASAKI, ren 1/8NPT IOF-JA-OX-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
32 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Nhật, KAWASAKI, đuôi nipple cho máy thở, gây mê IOF-JA-OX-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
33 Co nối nhanh Air, chuẩn Nhật, KAWASAKI, ren 1/8NPT IOF-JA-AI-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
34 Co nối nhanh Air, chuẩn Nhật, KAWASAKI, đuôi nipple cho máy thở, gây mê IOF-JA-AI-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
35 Co nối nhanh Vacuum, chuẩn Nhật, KAWASAKI, ren 1/8NPT, Male IOF-JA-VA-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
36 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Mỹ, OHMEDA, ren 1/8NPT, Male IOF-OH-OX-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
37 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Mỹ, OHMEDA đuôi nipple, Male, cho máy thở, gây mê IOF-OH-OX-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
38 Co nối nhanh Air, chuẩn Mỹ, OHMEDA, ren 1/8NPT, Male IOF-JA-AI-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
39 Co nối nhanh Air, chuẩn Mỹ, OHMEDA đuôi nipple, Male, cho máy thở, gây mê IOF-OH-AI-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
40 Co nối nhanh Vacuum, chuẩn Mỹ, OHMEDA, ren 1/8NPT, Male IOF-OH-VA-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
41 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Đức, DIN, ren 1/8NPT, Male IOF-GS-OX-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
42 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Đức, DIN, đuôi nipple, REN 1/8NPT, Male, cho máy thở, gây mê. IOF-GS-OX-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
43 Co nối nhanh Air, chuẩn Đức, DIN, ren 1/8NPT, Male IOF-GS-AI-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
44 Co nối nhanh Air, chuẩn Đức, DIN, ren 1/8NPT, đuôi nipple cho máy thở, gây mê IOF-GS-AI-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
45 Co nối nhanh Vacuum, chuẩn Đức, DIN, ren 1/8NPT, Male IOF-GS-VA-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
46 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Mỹ, Puritan Bennett, ren 1/8NPT, Male IOF-BP-OX-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
47 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Mỹ, Puritan Bennett đuôi nipple, Male, cho máy thở, gây mê IOF-BP-OX-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
48 Co nối nhanh Air, chuẩn Mỹ, Puritan Bennett, ren 1/8NPT, Male IOF-BP-AI-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
49 Co nối nhanh Air, chuẩn Mỹ, PB, đuôi nipple, Male, cho máy thở, gây mê IOF-BP-AI-TN1/4 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
50 Co nối nhanh Vacuum, chuẩn Mỹ, Puritan Bennett ren 1/8NPT, Male IOF-BP-VA-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
51 Co nối nhanh Oxy, chuẩn Mỹ, Chemetron, ren 1/8NPT, Male (màu xanh lá) IOF-CH-OX-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
52 Co nối nhanh khí N2O, chuẩn Mỹ, Chemetron, ren 1/8NPT, Male (màu xanh dương) IOF-CH-N2-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
53 Co nối nhanh Vacumm, chuẩn Mỹ, Puritan Bennett ren 1/8NPT, Male, cho máy thở, gây mê IOF-CH-VA-M2 Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B
54 Co nối nhanh Air, chuẩn Chemetron, dùng cho cột đo lưu lượng khí air cho bệnh nhân thở CHM-002-IO Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Morris Precision Technology Co.,Ltd. – Đài Loan Sử dụng trong các khoa có ngõ ra khí Y Tế trung tâm. 9 TTBYT Loại B