STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Răng giả enigmalife Anterior; enigmalife Posterior; Davis Schottlander & Davis Ltd Davis Schottlander & Davis Ltd Sử dụng làm răng tạm, răng tháo lắp hoặc răng cố định trong nha khoa, để khôi phục chức năng ăn nhai và thẩm mỹ cho bên nhân bị mất răng Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B