STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tạo khoảng chỉnh nha Theo phụ lục Theo phụ lục KID-E-DENTAL LLP sử dụng để duy trì khoảng trống sau khi mất răng sơ cấp trước khi trưởng thành. Quy tắc 8 Phần II, Phụ luc I, Thông Tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B