STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết VERI-Q Balance blood glucose test strip /VERI-Q Balance blood glucose test strip Mico Biomed Co., LTD Mico Biomed Co., LTD Dùng cho máy đo đường huyết cá nhân QT4, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B