STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (catheter) tiêu huyết khối Theo bảng phân loại đính kèm Merit Medical Systems, Inc, Mỹ Merit Medical Systems, Inc, Mỹ Sử dụng để truyền dung dịch làm tiêu huyết khối vào mạch máu ngoại biên của bệnh nhân nhằm làm tan các cục máu đông tại đây, nhờ đó loại bỏ được tình trạng tắc nghẽn mạch máu. QT2, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B