STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tập chi trên chi dưới HC-WL-TH665C-R1 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN chân, tay Quy tắc 12 TTBYT Loại A
2 Khung quay tập khớp vai HC-WL-TH660C Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN khớp vai Quy tắc 12 TTBYT Loại A
3 Máy tập cơ bụng và cơ liên sườn HC-BH-MA785 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ bụng và cơ liên sườn Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Máy tập cơ thẳng bụng và cơ lưng thấp HC-BH-MA784 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ thẳng bụng và cơ lưng thấp Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Máy tập cơ tứ đầu đùi, đùi sau HC-BH-MA779 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ cứ đầu đùi, đùi sau Quy tắc 4 TTBYT Loại A
6 Máy tập cơ tứ đầu đùi, đùi sau HC-BH-MA777-NR2 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ tứ đầu đùi, đùi sau Quy tắc 4 TTBYT Loại A
7 Máy tập cơ mông, cơ đùi trong HC-BH-MA769-NR4 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ mông, cơ đùi trong Quy tắc 4 TTBYT Loại A
8 Máy tập cơ mông, tứ đầu, đùi bắp chân HC-BH-MA765-NR3 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ mông, tứ đầu đùi, bắp chân Quy tắc 4 TTBYT Loại A
9 Máy tập cơ bắp tay trước và bắp tay sau HC-BH-MA772-NR2 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ bắp tay trước và sau Quy tắc 4 TTBYT Loại A
10 Máy tập cơ ngực lớn bắp tay trước và sau HC-BH-MA771-NR2 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ ngực lớn, bắp tay trước, sau Quy tắc 4 TTBYT Loại A
11 Máy tập cơ ngực lớn và bắp tay sau, vai HC-BH-MA768-NR2 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ ngực lớn, bắp tay sau, vai Quy tắc 4 TTBYT Loại A
12 Máy tập cơ vai và bắp tay trước, sau HC-BH-MA763-NR2 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ vùng vai, bắp tay trước, bắp tay sau Quy tắc 4 TTBYT Loại A
13 Thiết bị luyện tập chi trên và hai chi dưới dạng ròng rọc HC-DP-MB1142 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập chi trên và chi dưới Quy tắc 12 TTBYT Loại A
14 Khung cố định không bánh xe RK-WL-100 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Cố định các thiết bị tập liên hoàn hoặc tập nhiều bệnh nhân cùng lúc Quy tắc 4 TTBYT Loại A
15 Thiết bị luyện tập chi trên và cơ thân mình HC-RH-004 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ tay và cơ thân mình Quy tắc 12 TTBYT Loại A
16 Thiết bị tập chi trên HC-WL-TH664C Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập cơ vai và tay Quy tắc 12 TTBYT Loại A
17 Máy tập đi HC-TM-C927 Fitness Authority Indistrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Dùng tập đi cho bệnh nhân cần PHCN Quy tắc 12 TTBYT Loại A
18 Thiết bị huấn luyện phản xạ nhanh HC-CGT-9WL Fitness authority industrial co.,ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập phản xạ, PHCN thần kinh cho bệnh nhân sau đột quỵ, tai biến,…. Quy tắc 12 TTBYT Loại A