STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đầu tip nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục Công Ty TNHH Giải Pháp Y Sinh ABT Sử dụng cùng pipet để lấy hóa chất, mẫu xét nghiệm… Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Tăm bông lấy mẫu Theo phụ lục Theo phụ lục Công Ty TNHH Giải Pháp Y Sinh ABT Dùng để lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu phết bề mặt, mẫu dịch họng, dịch tỵ hẩu Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A