STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục Takara Belmont Corporation Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát chung, tai mũi họng, mắt, da liễu, phụ khoa, tiết niệu … Quy tắc 12 TTBYT Loại A