STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đựng thuốc Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Điện tử Y tế HASAKY Dùng để bảo quản và cất trữ thuốc (tân dược, đông dược) tại các bệnh viện, cơ sở y tế, quân y viện, trạm quân y… Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A