STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van điều chỉnh chân không kèm bình hút dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Novair SAS Dùng để hút dịch đờm của bệnh nhân trong quá trình điều trị Quy tắc 11, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B