STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thòng lọng cắt polyp niêm mạc qua nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Thiết bị Captivator EMR được chỉ định để cắt bỏ niêm mạc qua nội soi trong đường tiêu hóa trên. Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng một lần. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B