STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (catheter) trợ giúp can thiệp tim mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Được sử dụng trong can thiệp mạch vành và mạch ngoại vi. Tạo đường vào cho các thiết bị can thiệp, bóng nong, dây dẫn và các thiết bị khác được chỉ định sử dụng. QT 7 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D