STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn nâng sử dụng cho giường bệnh PZT-840 Công ty TNHH PLATZ Việt Nam Công ty TNHH PLATZ Việt Nam Bàn sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám, viện dưỡng lão, gia đình Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A