STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy dụng cụ Theo phụ lục Theo phụ lục Getinge Disinfection AB Sử dụng để sấy khô dụng cụ y tế Quy tắc 15, Phần II, Mục 1, Phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B