STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thìa các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Rebstock Instruments GmbH Dùng để nạo khoét, hỗ trợ chuyên viên y tá, bác sỹ, kỹ thuật viên phòng mổ khám và điều trị Quy tắc 6 TTBYT Loại A