STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh y tế dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm Tủ lạnh y tế B Medical Systems S.a.r.l, Luxembourg B Medical Systems S.a.r.l, Luxembourg Dùng cho việc lưu trữ an toàn dược phẩm, thuốc, vawcsxin... Quy tắc 2 TTBYT Loại A