STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng bắn xi măng ASA0310 Tecres S.p.A Tecres S.p.A Dùng kết hợp ống trộn xi măng để trộn xi măng gắn xương, sau đó bắn vào để cố định các khớp giả (nhân tạo) vào phần xương chủ còn lại trong các ca phẫu thuật thay khớp nhân tạo Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B