STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dụng cụ phẫu thuật chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EUROTEKNIKA Dùng trong phẫu thuật cấy ghép chân răng nhân tạo Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Nắp chụp dụng cụ lấy dấu chân răng nhân tạo Solid abutment snap-on impression coping Ø3.6 NP - 4.0/APS_TCP36.40 EUROTEKNIKA EUROTEKNIKA /Pháp Dùng để chụp đậy dụng cụ lấy dấu chân răng nhân tạo Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Kẹp gắp Gripper Forceps/CPPI EUROTEKNIKA EUROTEKNIKA Dùng để gắp Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Dụng cụ định hình vị trí chân răng nhân tạo Drilling guide Ø2.2/CGF_22.650 EUROTEKNIKA EUROTEKNIKA Dùng để định hình vị trí chân răng nhân tạo Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Mũi Khoan nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục EUROTEKNIKA Gắn mũi vào tay khoan phù hợp để khoan răng theo mục đích của nha sĩ trong quá trình điều trị Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Dụng cụ vặn chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EUROTEKNIKA Dùng để vặn chân răng nhân tạo Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Dụng cụ chặn mũi khoan nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục EUROTEKNIKA Dùng để chặn mũi khoan trong quá trình khoan răng Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Dụng cụ phục hình chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EUROTEKNIKA Dùng trong phục hình chân răng nhân tạo Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Bản sao chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EUROTEKNIKA Dùng để gắng trên mẫu hàm giả demo cho bệnh nhân Quy tắc 5, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Dụng cụ lấy dấu chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EUROTEKNIKA Dùng để lấy dấu chân răng nhân tạo Quy tắc 5, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A