STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn Chải Người Lớn KHB02 NEW KHB02 NEW GUANGZHOU CITY WIND POOL PAVILION TRADE LTD, CHINA GUANGZHOU CITY WIND POOL PAVILION TRADE LTD, CHINA Dùng để vệ sinh răng và khoang miệng Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A