STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 PRP KIT P15A P15B P20A P30A P10A P30B P60A Good Morning Bio Co., Ltd- Hàn Quốc Ultra V Co., Ltd - Hàn Quốc Chiết xuất huyết tương nhiều tiểu cầu 2 mục 2 TTBYT Loại B