STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dây dẫn truyền dung dịch liệt tim Theo phụ lục Theo phụ lục B.L. Lifesciences Pvt. Ltd Mục đích được sử dụng để truyền dung dịch liệt cơ tim, trong quá trình phẫu thuật bắc cầu Quy tắc 2, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bộ pha trộn và dẫn dịch lọc Theo phụ lục Theo phụ lục B.L. Lifesciences Pvt. Ltd Để làm sạch khu vực phẫu thuật Quy tắc 2, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Phin lọc động mạch Theo phụ lục Theo phụ lục B.L. Lifesciences Pvt. Ltd Mục đích để loại bỏ các chất gây tắc mạch lớn hơn 40 micron, loại bỏ các bọt khí. Quy tắc 3, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại C
4 Quả lọc Theo phụ lục Theo phụ lục B.L. Lifesciences Pvt. Ltd Mục đích loại bỏ chất lỏng dư thừa, làm sạch dịch thẩm tách Quy tắc 3, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại C