STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh dọc bán động Theo phụ lục Theo phụ lục Mediox Orvosi Műszergyártó Kft Dùng để cổ định và đóng cứng cột sống lưng, để tạo ra sự cố định của các tầng cột sống Quy tắc 08 TTBYT Loại C