STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng bảo vệ Osaki Theo phụ lục Theo phụ lục Osaki Medical Corporation Phòng chống phơi nhiễm máu, các dịch trong cơ thể, giữ ấm cho cơ thể, bảo vệ bệnh nhân và người sử dụng khỏi các tác nhân gây bệnh "- Quy tắc 4/ Phân loại nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (theo Thông tư 05/2022/TT-BYT)" TTBYT Loại A