STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ nuôi cấy phôi 2 ngăn dùng cho IVF Theo phụ lục Theo phụ lục Esco Medical Technologies, UAB Dùng để lưu trữ, nuôi cấy và bảo quản phôi ở điều kiện nhiệt độ cơ thể người hoặc gần giống nhiệt độ cơ thể người. Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B