STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nước tiểu Self-Stik 11 ChungDo Pharm. Co., Ltd. ChungDo Pharm. Co., Ltd. Que thử Self-Stik là phương pháp chẩn đoán in vitro bằng mẫu nước tiểu QT10/phần II Thông tư Số: 05/2022/TTBYT TTBYT Loại B