STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường nhựa Tủ đầu giường nhựa/ TDGN KY-KH893S JiaXing Kenyue Medical Equipment Co.Ltd JiaXing Kenyue Medical Equipment Co.Ltd Làm tủ để đồ cho bệnh nhân trong các cơ sở y tế Quy tắc 4, phần II, phụ lục I thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A