STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết Bị Laser Trị Liệu Công Suất Cao H1 Summus Medical Laser, LLC Summus Medical Laser, LLC Điều trị giảm đau, vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Thiết Bị Laser Trị Liệu Công Suất Cao Platinum 4 Summus Medical Laser, LLC Summus Medical Laser, LLC Điều trị giảm đau, vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C