STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu trám bít ống tủy REFORPOST GLASS FIBER; REFORPOST CARBON FIBER Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A Sử dụng để trám bít ống tủy Quy tắc 5, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Vật liệu dán trám bít ống tủy SILANO Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A Sử dụng để dán trám bít ống tủy Quy tắc 5, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B