STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thổi đo chức năng hô hấp Spirette/2050; 2050 -1; 2050-5; 2050-10 ndd Medizintechnik AG ndd Medizintechnik AG Hỗ trợ kết nối bệnh nhân với máy Đo chức năng hô hấp, đánh giá chức năng thông khí hệ hô hấp Quy tắc 10, phần II, phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy đo chức năng hô hấp Easy on-PC/2700; 2700-3 ndd Medizintechnik AG ndd Medizintechnik AG Đo chức năng hô hấp, đánh giá chức năng thông khí hệ hô hấp Quy tắc 10, phần II, phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B