STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng IGF-1, IGFBP-3 và hGH PreciControl Growth /07476108190 Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH, Đức PreciControl Growth được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch quy định trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch cobas e. Quy tắc 6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B