STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi bọc camera phòng mổ TBCMR_01/TBCMR_01 Công ty CP Đất Việt Thành Công ty CP Đất Việt Thành Dùng để bọc camera và cáp nối trong phẫu thuật nội soi. Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tấm trải phẫu thuật TAMTRAI PT/TAMTRAI PT Công ty CP Đất Việt Thành Công ty CP Đất Việt Thành Dùng để trải ngực bệnh nhân để thấm nước, dịch trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Mũ phẫu thuật dùng một lần (Nón con sâu) ĐVT-MDML/ĐVT-MDML Công ty CP Đất Việt Thành Công ty CP Đất Việt Thành Giúp tóc cố định không bị bay, rụng ra môi trường làm việc. Sản phẩm dùng trong phòng sạch, phòng phẫu thuật, môi trường sản xuất thiết bị điện tử, phòng thí nghiệm, thực phẩm Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Đĩa Petri ĐPETRI/ĐPETRI Công ty CP Đất Việt Thành Công ty CP Đất Việt Thành Dùng để đựng mẫu xét nghiệm sử dụng trong cơ sở y tế hoặc phòng lab Quy tắc 5, phần III, phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Đè lưỡi gỗ ĐVT-QĐLG/ĐVT-QĐLG Công ty CP Đất Việt Thành Công ty CP Đất Việt Thành Dùng để khám miệng, lưỡi, họng tại bệnh viện hoặc xét nghiệm Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Dây oxy DOXY 1; DOXY 2/DOXY 1; DOXY 2 Công ty CP Đất Việt Thành Công ty CP Đất Việt Thành Sử dụng để cung cấp oxy cho bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, phục lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Dây hút các loại DHDPT; DHN; DHNKS/DHDPT; DHN; DHNKS Công ty CP Đất Việt Thành Công ty CP Đất Việt Thành Dùng để hút dịch, dẫn dịch cho bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, phục lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Dây garo DAYGR_01; DAYGR_02; DAYGR_03; DAYGR_04/DAYGR_01; DAYGR_02; DAYGR_03; DAYGR_04 Công ty CP Đất Việt Thành Công ty CP Đất Việt Thành Dùng để trang bị phục vụ cho bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Dây cho ăn DCA/DCA Công ty CP Đất Việt Thành Công ty CP Đất Việt Thành Bơm thức ăn từ xi lanh cho ăn ở bên ngoài vào cổ họng bệnh nhân Quy tắc 5, mục 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Bông y tế thấm nước BYTTN/BYTTN Công ty CP Đất Việt Thành Công ty CP Đất Việt Thành Dùng để cầm máu và lau dịch nướu Quy tắc 1, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A