STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết Bị Bơm Khí Tạo Hình Bóng Nong GM-30 Inflation Device/ GM-30, GM-30F Goodman Co., Ltd. Goodman Research Center Goodman Co., Ltd. GM-30 Inflation Device được khuyến nghị sử dụng với bóng nong để tạo áp suất và theo dõi áp suất trong bóng cũng như để làm xẹp bóng. QT2, phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B